Reference: Knihu Poznávejme Svatou zemi od Jána Majerníka doporučuji

S velkou vděčností jsem přivítala tuto vaši iniciativu. Před dvěma lety jsem organizovala pouť do Svaté země a Mons. Ján Majerník ochotně přijel do naší farnosti a zasvěceně o Izraeli povídal. A předal nám velkou spoustu informací a cenných rad. Bylo vidět, že v Izraeli mnoho let žil, zná historii i současnost, politickou, hospodářskou, zeměpisnou i přírodní situaci. Zde jsem se dozvěděla o knize Poznávejme Svatou zem, kterou napsal. Jsem vám neskutečně vděčná, že díky vám jsem ji konečně sehnala. Měla jsem v ruce mnoho „Průvodců Svatou zemí“, ale tato je nejlepší a nejužitečnější. Nemohla jsem se od ní odtrhnout, nyní ji mám barevně podtrhanou, oblepenou průsvitnými záložkami a mám vypracovaný seznam míst, které bych ráda jednou navštívila. Všem poutníkům do Svaté země (zvláště těm, kteří o pouti teprve uvažují) ji velmi doporučuji. S touto knihou v jedné ruce a s Biblí v ruce druhé se návštěva Svaté země stane pátým evangeliem …

Rovněž chci poděkovat za knihu Skvosty Evropy  Katedrály - Kláštery - Poutní místaTeď, když máme trošku přistřižené křídla a nemůžeme cestovat, mám dost času na plánování dalších poutí pro naši farnost. Díky této knize mám inspiraci na několik let.

I kniha Země Izrael - dějinami a krajinou je nádherná. Obsahuje především mnoho nádherných fotografií. Ale hlavně díky čtivému komentáři jsem si události v Bibli zasadila do historického a společenského kontextu.

Michaela Bartoňová

 

Kniha_Poznavejme_Svatou_zemi_Jan_Majernik-1