Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Jste-li naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1. Správce

 

Správcem vašich údajů je PhDr. Veronika Čepelková, Dr. E. Beneše 750, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 87432943, zapsána v živnostenského rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Kostelec nad Orlicí, která provozuje webovou stránku www.poutniknihy.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

2. Kontaktní údaje

 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 731 604 770 nebo na e-mailu info@poutniknihy.cz.

 

3. Prohlášení

 

Prohlašujeme že jako správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 

- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 

- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 

- umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

Poskytování služeb, plnění objednávky

 

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa (včetně země), telefon a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.

 

Marketing - zasílání newsletterů

 

Vaše osobní údaje (e-mail + jméno a příjmení) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.

 

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat.

 

5. Cookies

 

Pro bezpečnost a detekci útoků náš server automaticky zaznamenává vaši IP adresu.

 

Cookies pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

 

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

7. Kdo vaše údaje zpracovává

 

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (přepravním společnostem). Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Informace o návštěvě uživatele a případně o jeho pohybu na našem webu dále zpracovává:

Shoptet

Google

Facebook

Instagram

Smartupp

Onesignal

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@poutniknihy.cz. Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 10 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od nás/ze našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Úřad na ochranu osobních údajů

 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů na základě nám zaslaného požadavku.

 

9. Mlčenlivost

 

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 5. 2. 2021.