Zemřel otec Jan Rybář

Drazí přátelé,

s velkou bolestí v srdci, avšak nesmírnou vděčností za jeho život Vám oznamujeme, že ve čtvrtek 14. 1. 2021 večer nás navždy opustil náš drahý otec Jan Rybář. S bolestí, avšak s nadějí, že se s ním jednou opět shledáme.

Odpočívej v pokoji, milovaný otče Jene.

DSC03809 3